Możliwość komentowania Na co i w jaki sposób się robi wycenę firmy została wyłączona

Na co i w jaki sposób się wykonuje wycenę przedsiębiorstwa

W jaki sposób może zostać wykonana wycena firmy
W czasie funkcjonowania każdej firmy pojawić się mogą sytuacje, gdy z jakiegoś powodu niezbędne będzie oszacowanie jej wartości. Na przykład to może być nabycie lub sprzedaż takiego przedsiębiorstwa, jego podział albo wzięcie jakiegoś kredytu w banku. Pozwoli to zainteresowanym stronom zorientować się, jak faktycznie wygląda cała sytuacja, i w oparciu o to podjąć biznesowe decyzje. W zależności od potrzeb wycena przedsiębiorstw może być przeprowadzona na kilka różnych sposobów. Stosunkowo często wykorzystuje się podejście majątkowe, w którym od sumy aktywów są odejmowane ewentualne pasywa. Ale nie we wszystkich sytuacjach ta wycena będzie odpowiednia, dlatego też można też użyć dochodowego i porównawczego podejścia. Przy podejściu dochodowym wartość firmy zostaje ustalona na podstawie planowanych dochodów, z ujęciem istniejących kosztów. W przypadku metody porównawczej firma porównywana jest z innymi podmiotami działającymi w danej branży, i na tej podstawie szacowana jest jej wartość.

+Tekst Sponsorowany+

Comments are closed.